Föreningen som star socialt ansvar för Södra Sofielund

Föreningen skapades med idéen att göra skillnad och nytta för boende i södra sofielund. Seveds Föreningen har under 2011-2015 samarbetat med Malmö stad inom den statlliga områdesprogrammet.

"...med sina 160 medlemmar, 80 aktiva spelare och nio ledare utgör Seveds FK (Seveds Föreningens fotbollslag) en viktig samarbetspartner för att stabilisera Södra Sofielund. Genonom att utgå och verka i närområdet har föreningen blivit kända och fått stort förtroende bland boende, andra föreningar, näringsidkare och tjänstemän vilket bidragit till att öka den sociala hållbarheten i Södra Sofielund"

Malmö Stad, stadsområde Innerstaden 2016-07-14

Drömmen om ett fotbollslag

lagbild

År 2011 började en grupp ungdomar att organisera sig för att börja idrotta tillsammans, registrering genomfördes i en fotbollsklubb och under en kort tid så var majoriteten av spelarna ifrån Seved. År 2013 registrerades Seveds Föreningen med ändamål att starta ett fotbollslag, året därefter började Seveds Fk spela sina första matcher i reservserien. år 2015 började Seveds Fk spela i div 7. målet med 2016 är att klättra till div 6

År 2015 startades Seveds FK P-12 för pojkar upp till 12 år.

lagbild

År 2016 startades Seveds FK B-lag för nyanlända och personer som vill hålla igång.

lagbild

Media referenser

http://malmo.etc.se/kultur-noje/fotbollsklubben-med-dubbla-mal

http://www.sydsvenskan.se/2014-02-18/ny-klubb-vill-lyfta-hela-seved

http://malmo.se/Kommun--politik/Organisation/Stadsomradesforvaltningar/Stadsomradesforvaltning-Innerstaden/Nyhetsarkiv/Innerstaden/2015-06-25-Sommarjobbande-ungdomar-guidar-Seveds-barn-till-sol-bad-och-lek.html

https://issuu.com/innerstaden/docs/sevedsbrevet_sistawebb

http://www.hd.se/2015-09-03/fyra-satt-som-du-kan-hjalpa-barn-och-vuxna-pa-flykt

Sammarbete med bl.a